Sanovnik-primeri tumačenja snova

Sanovnik samo daje simbole sna a za pravilno tumačenje je potrebno mnogo iskustva i poznavanja celokupne situacije snevača.Ako sami tumačite svoje snove uz pomoć sanovnika biće vam mnogo lakÅ¡e jer svako sebe najbolje poznaje…

Evo nekih primera tumačenja snova

San
“Svoga dedu, priča sanjač, koji je već davno umro vjdeo sam u snu i sa njime razgovarao o raznim stvarima, kojih se sada ne sećam. NaÅ¡em susretu prisustvuje i moja supruga”.

Analiza sna
Deda je odavno umro i sanjač je te činjenice svestan i u snu. On vidi svoju ženu u društvu sa dedom. Svrstava, dakle, i nju medju mrtve. U stvari, stvarna njegova želja je da njegova žena umre.
Ponekad podsvesno postoje neke želje koje u svesnom stanju nismo u stanju da prihvatimo kao tačne i kada pogledamo u sanovnik mi kao namerno na drugi način protumačimo simbole koje nam daje sanovnik.

San
“Dolazim na rodjendan svojoj prijateljici.Zaboravila sam rodjendanski poklon.U stvari, nisam stigla da ga kupim. Prijateljica leži u krevetu, veoma je bleda, kao voÅ¡tana figura, čemu se ja veoma čudim.”
sanovnik primeri snova
Analiza sna
Prijateljica je žena čoveka u koga je sanjačica smrtno zaljubljena. San znači: Dolazim na pogreb svoje prijateljice. Zaboravila sam venac. Tako je naglo umrla da nisam uspela da ga nabavim. Ležala je bleda kao vosak na odru, čemu sam se veoma radovala. U ovom snu rodjendan za menjuje dan smrti, a afekat začudjenosti zamenjuje afekat radosti .
Često sanovnik nije dovoljan da bi protumačili nečiji san jer je potrebno sagledavanje celokupne situacije sanjača i znanje o njegovim vezama sa ljudima o kojima sanja.

San
“Dok sam prolazila hodnikom pokrenulo se neÅ¡to Å¡to je ležalo na stazi – tepihu. Odjednom sam opazila da je to ogromna odvratna zmija koja mi je pretila. Osetila sam takvo gadjenje i strah da sam glasno kriknula.”

Analiza sna
Kod dotične žene u stvarnosti postoji osećaj odvratnosti prema seksualnosti. Nju je uplašila veličina zmije, odnosno, veličina penisa.Sanovnik otvoreno pokazuje ovo kao i psihoanalitičari a većina ne prihvata ovakvo tumačenje.

San
“Polazim sa svojim malim da dočekam muža. Idući vidim u vazduhu crnu pticu. Kažem: “To je neka grabljivica i objaÅ¡njavam to malom.” Ptica se približava naÅ¡im glavama. Udaram je i ona odleće u visine.”

Analiza
Ptica je simbol smrti, kao što smo ranije videli.Žena je prethodne večeri pre spavanja razgovarala o iznenadnoj smrti muža svoje prijateljice. Prijateljica je očajna. Stiče se utisak da neće preboleti smrt svoga muža. Njoj se to u snu čini mnogo lakše, jer je pticu lako oterala u visine, daleko od sebe gde se zapravo nalazi njen muž. Misli o smrti odnose se, dakle, na njenog muža.

San
“Hteo sam nekuda poći, ali bio sam u papučama, pa sam pokuÅ¡ao pronaći i obuti svoje cipele s pertlama. Moje su cipele sive.Video sam gomilu cipela, pa i dva para sivih. Pogledao sam ih, imale su nekakve pravougle blokeje, nisu bile moje. Naokolo su stajali ljudi i pazili da ne uzmem njihove cipele,”.

Analiza
Kod ovog sanjača bračna stega i teskoba (prvi par sivih cipela s pertlama) bili su uzrok neuroze. Njegova je žena, zbog jada koji joj je svakodnevno zadavao, vrlo rano osedela (prvi par sivih cipela s pertlama).U stvari, on je najobičniji papučić (bio sam u papučama). Vidi mnoštvo žena (cipela), i svoju majku i svoju ženu (dva para sivih). Cipele nisu njegove, u jednom slučaju to je tačno (u vezi s njegovom majkom), a drugom slučaju to je samo nestvarno ispunjenje želje.
Sanovnik daje simbole a za tumačenje je potrebno veliko iskustvo.

San
“Odjednom sam opazio da na mom prstenu nema najskupocenijeg brilijanta. Počeo sam da ga kriÅ¡om tražim, jer nikome nisam smeo reći da sam izgubio dragi kamen iz straha da ga neko ne nadje i zadrži ga za sebe”.

Analiza
Prsten s brilijantima je njegovo najveće blago.U ovom slučaju radilo se o identifikaciji prstena i polnog organa. Izgubljeni kamen predstavlja njegovu potenciju, odnosno njegovu impotenciju, koju je sanjač dugo prikrivao i od terapeuta.

San
“Imao sam odnos s nekom udatom ženom. Stanovala je u centru jednog gradića, a ja sam stanovao negde izvan grada. Kuća u kojoj je stanovla imala je zdesna i s leva po jedno izbočeno krilo, u srednjem delu bila su kućna vrata odvojena od ulice reÅ¡etkom i slobodnim prostorom.”

Analiza
Izbočena krila kuće predstavljaju dojke te žene, vrata sa rešetkom vaginu, a silaženje stepenicama koitus.
Školski primer upotrebe simbola po psihološkom sanovniku.

San
“Jedna mlada žena, oduvek, nervozna, koja je nakon viÅ¡egodiÅ¡njeg braka uz ograničavanje broja dece obolela je zbog tipičnog gomilanja libida (posledica nepravilnog kontraceptivnog postupka) usnila je sledeći san kad je upoznala nekog mladog čoveka koji joj se mnogo svidjao: naÅ¡la sam se u nekom vrtu gde se nalazilo divno, egzotično stablo s čudnovatim crvenkastim mesnatim cvetovima ili plodovima koje je ubrala i jela. Na svoj užas osetila je da se njima otrovala”.

Analiza
Stablo je mladić, mesnati cvetovi ili plodovi penis, a otrov je sperma, odnosno trudnoća.Prema tome u snu su jasno došle do izražaja skrivene želje za dubljim intimnim odnosom s tim mladićem.
još jedan primer upotrebe simbola psihološkog sanovnika.

San,
“DoÅ¡la sam s majkom iz M. u P. Putem smo svartile kod vrtlara, ali on nije bio sam u vrtu. Nismo ga naÅ¡le ni u rasadniku …”
Analiza

Ona traži čoveka koji joj se svidja (vrtlar), medjutim, on ima svoju ženu (vrt) koja je trudna (rasadnik). Kod zaljubljene žene prisutna je i pomisao na smrt (vrtlar može simbolizovati i smrt) trudne žene.