Feng Shui kako se koristi kompas i kako ga postaviti

Dobar, solidan kompas uvek ima skalu koja pokazuje stepene svih osam pravaca, kao i 24 podpravca svih pravaca.

Pre no što primenite feng šui, morate se dobro upoznati sa svojim kompasom. Trebalo bi da naučite da očitavate pravac tako da umete odmah da kažete pravac u kome je okrenuto neko mesto. Ukoliko ne dobijete tačne podatke, zaista nije moguće da primenite autentičan kineski feng šui.

Služite se kompasom kpji ima jasno označene stepene pojedinih pravaca.

Tačke na kompasu

• Jedna tačka na kompasu je predstavljena sa 360 stepeni.

• Svaki od četiri glavna i četiri sporedna pravca zauzima ugao od 45 stepeni. 45 pomnoženo sa 8 iznosi 360. Dakle, kada produžimo prostor iz svake tačke koja se nalazi u bilo kom od osam pravaca, prostor o kome je reč biće sadržan unutar krakova ugla od 45 stepeni. Uvidećete ovo ako svaki od pravaca shvatite kao komad isečen iz okrugle pite ,ovaj metod očitavanja kompasa i identifikacije prostora se stoga naziva Metodom pite. Glavni pravci su sever, jug, istok i zapad. Sporedni pravci su severoistok, severozapad, jugoistok i jugozapad. Svaki od ovih pravaca pokriva prostor u rasponu od 45 stepeni.

• Svaki od ovih osam pravaca se može dodatno podeliti na još tri, što znači da svaki ugao od 45 stepeni može da se podeli na tri ugla od po 15 stepeni. Ove subpodele se obično nazivaju planinama i kaže se da postoje 24 planine na kompasu. Prema tome, pojam 24 planine odnosi se na subpodelu kompasa na uglove od 15 stepeni.
Imajte na umu da je na ilustracijama u ovoj i svim ostalim mojim knjigama jug uvek na vrhu kompasa, što ne znači da će tako biti kad vi budete očitavali pravce u svom domu. Potreban vam je kompas da vam kaže gde se u vašem domu nalazi jug. Kompas mora to da vam pokaže! Isto je i sa svim ostalim glavnim i sporednim pravcima.

Kako da pravilno postavite kompas

Ključna veština u feng šuiju jeste pravilno postavljanje kompasa, tako da prednja strana kompasa predstavlja pravilno očitan pravac.
Ovo je zato što se cela nauka feng šuija zasniva na načinu na koji se energija pravca kreće i stupa u interakcije sa svakim datim prostorom.
Korisno je znati da je veliki deo korena teorije feng Å¡uija isprepleten s taoističkim pogledom na univerzum i postojanje. Otud se i protok č’i energije meri unutar mikrokozma, ali i obuhvatajući celokupan makrokozam prostora. Do nas stoji da skiciramo i definiÅ¡emo prostor koji obraÄ‘ujemo; moramo da ustanovimo pravce pružanja tog prostora, ali isto tako i da znamo uticaj tog prostora koji se proteže izvan njegovih granica.
Jezikom feng Å¡uija, ovo se naziva velikim tai č’ijem velikim okolnim prostorom i malim tai č’ijem, koji može da znači prostor celog naÅ¡eg doma, cele stambene zgrade ili prostor zasebnog stana u njoj. Može da označava i prostor koji zauzimaju pojedine prostorije. Razumevanje koncepta velikog i malog tai č’ija otvara velike mogućnosti u primeni i tumačenju formula. MeÄ‘utim, ima svojih implikacija i kada je posredi skiciranje sektora kompasa prostorija i domova.

Poslužite se lenjirom da biste osigurali da Vam se kompas nalazi u ravni s vratima ili zidom.

Šta da radite kad očitavanja variraju
Lokalizovana tačnost je važan faktor. To znači da naučite da uskladite kompas za ćelu,kuću ili stan, a da potom to ponavljate u svakoj pojedinoj prostoriji, zarad tačnijeg očitavanja. Ne bi trebalo da vas iznenađuju male varijacije u očitavanju pravca prostorije.U tom slučaju, idite na lokalizovano očitavanje, jer vam ono daje tačne pravce energije prostora koji istražujete. Kad razlika u očitavanju prelazi 15 stepeni prilikom prelaska iz jedne prostorije u drugu, moguće je da to ukazuje na neku ozbiljnu neravnotežu energije unutar određene prostorije ili celog vašeg doma. To je često znak da raspored nameštaja i ukrasnih predmeta nije u harmoniji s prirodnim protokom energije u toj prostoriji. U tom slučaju, preporučljivo je da izvršite neke promene u položaju i rasporedu sobnog nameštaja. Jedan jednostavan i efikasan metod za postizanje prave ravnoteže jeste da pomerate nameštaj sve dok varijacija u očitavanju ne padne ispod 5 stepeni.
Svi tekstovi >>> kompas Svi tekstovi >>> Feng shui