Feng Shui : Određivanje glavnog pravca vašeg doma

OdreÄ‘ivanje glavnog pravca vaÅ¡eg doma…

Počevši da upotrebljavate kompas, možda ćete se suočiti s dilemom u pogledu toga kako da najtočnije odredite pravac svog doma.

Kad pomoću ovih tekstova o kompasu naučite da pravilno i tačno čitate kompas, dobro bi bilo da pojasnimo neke zbunjujuće detalje s kojima se možete sresti prilikom analiziranja ličnog feng šuija vašeg prostora, kao i kada budete pokušali da primenite savete.

U feng šuiju možete naići na više problematičnih oblasti; jedno od dosta zbunjujućih pitanja s kojima se susreće početnik jeste određivanje tačnog pravca kuće ili stana.

Kako, dakle, da odredimo tačan pravac fasade kuće ili stana? To je lako kad je vaÅ¡ dom savrÅ¡eno pravilnog oblika i pravac ulaznih vrata se poklapa s pravcem fasade – u kom slučaju ne ostaje mesta nikakvoj sumnji. Ali, Å¡ta ako vrata imaju jedan pravac, a kuća je usmerena u drugom? Koji od njih da uzmete za feng Å¡ui analizu i preporuke?

Nalaženje rešenja može da bude dosta komplikovano, pošto različiti majstori mogu preporučivati različite pristupe. Navodim, stoga, tri važne alternative koje valja da uzmete u obzir kad određujete bilo koji pravac.
Od tri alternativna pravca, ja koristim svoje rasuÄ‘ivanje na osnovu ispitivanja na licu mesta. Svi su izvodljivi i imaju odreÄ‘eni ugled.Razni majstori se služe svim trima opcijama, zasnovanim na njihovoj percepciji doma koji se ispituje, svi s odreÄ‘enim uspehom. Moj savet je, prema tome, da se rukovodite sopstvenim rasuÄ‘ivanjem, poÅ¡to pomno razmotrite svaku od tri opcije. Imajte, molim vas, na umu i da, u feng Å¡uiju, domovi koji imaju jasno definisana ulazna vrata imaju i najveći potencijal za uživanje u trajnoj dobroj sreći. Kuće koje ih nemaju izazivaju neizvestan i nestabilan protok č’ija, koji čini uzrok neizvesne sreće.

Tri načina određivanja pravca
1. Ustanovite pravac određen glavnim vratima, tj. stojeći na najvećim ulaznim vratima i gledajući napolje. Ustanovite pravac u kom su okrenuta ta vrata. To je pravac koji može da se kvalifikuje kao glavni pravac.

2 Ustanovite pravac određen pravcem pružanja glavnog puta koji se nalazi izvan vaše kuće. To je pravac iz kojeg u vaš dom pritiče maksimum jang energije. Dakle, ako je kuća okrenuta prema drumu, uzmite to kao glavni pravac kuće, čak iako su glavna ulazna vrata okrenuta u drugom pravcu.

3 Ustanovite pravac vrata koja članovi porodice najčešće koriste, zato Å¡to su glavna ulazna vrata po definiciji ona koja se najčešće upotrebljavaju u tu svrhu. PoÅ¡to se kaže da su glavna vrata „usta” kuće, ovo je joÅ¡ jedan pravac koji se može uzeti kao glavni.

Određivanje pravca unutrašnjeg prostora
Drugi uobičajen problem s kojim se suočavaju početnici, pogotovo oni koji su pročitali više knjiga o feng šuiju, jeste kako se određuje opšti pravac unutrašnjosti kuće ili stana.
Kad dobijete savet da aktivirate specifičan ugao svog doma, nastaje zbunjenost kad je ugao naznačen svojim pravcem. Na primer, ako se od vas traži da aktivirate sever da biste energizovali svoju poslovnu sreću, to odmah podiže čitavu seriju pitanja. Kako se određuje koji je severni ugao? Da li to znači severni ugao celokupnog doma? A ako je tako, šta ako severnog ugla nema? I tako dalje.
Ako ove praktične dileme krenete da razreÅ¡avate jednu po jednu, prvo Å¡to vam valja uraditi jeste da naučite da odredite pravac svog doma, kako biste mogli da identifikujete osam „uglova” kompasa na svom tlocrtu. Da biste to dobro uradili, moraćete joÅ¡ jednom da odredite pravce uz pomoć kompasa. U autentičnom feng Å¡uiju, orijentacija uvek iziskuje upotrebu kompasa i nikad nije odreÄ‘ena položajem glavnih ulaznih vrata. Orijentacija nikad ne bi trebalo da se izračunava u skladu s fiksnim položajem glavnih vrata.

Odredite pomoću kompasa i treći pravac, iz središta vašeg doma. Ako vaša kuća ili stan nisu pravilnog oblika, ubacite površine koje nedostaju u svoj tlocrt i onda povucite dijagonalne linije da biste odredili središnju taćku.

Glavni pravac svog doma možete da odredite lako što ćete ustanoviti pravac ulaznih vrata kpja izlaze na obližnji put ili onih kojima se članovi porodice najčešće koriste. Međutim, ako ne možete da se odlučite, prošetajte kućom nekoliko puta i osetite odakle dolazi najjača jang energija. Tek tada ćete pouzdano znati da li ste odredili pravi pravac.
Kompas