Feng Shui upoznavanje s Luo Panom, ili kineskim kompasom

Upoznavanje s Luo Panom, ili kineskim kompasom
Kompas je od vitalnog značaja za pravilnu primenu feng Å¡uija, jer je orijentacija u prostoru temelj svih feng Å¡ui analiza i preporuka – temelj kineskog feng Å¡uija.

Ostale tehnike koje se bave poboljšavanjem vašeg životnog prostora možda se ne koriste kompasom, ali njega svakako koriste svi kineski feng šui majstori u Hongkongu, Tajvanu, Kini, Singapuru i Maleziji, kao i oni koji su se preselili na Zapad i nastavili da primenjuju izvorni kineski feng šui. Njihovi saveti zasnivaju se na tome kako se strukture, vrata, lokacije kuća, konture i tako dalje međusobno odnose, a u vezi s tim na koje strane sveta gledaju.

Pravci na koje ukazuje pouzdan kompas pokazuju kako č’i protiče u svakom okruženju. Svaki pravac kompasa ima brojna svojstva koja mogu da se odnose na fizičke strukture koje se nalaze na tom pravcu. To nam govori o kvalitetu č’i energije u tim oblastima u odnosu na vreme i prostor.

Dakle, ako želite da primenjujete izvoran, autentičan feng šui, moram da vas posavetujem da se upoznate s kompasom i steknete razumevanje o njemu. Možemo da počnemo s Luo Panom, tradicionalnim feng šui kompasom.

Luo Pan je sličan svim zapadnjačkim kompasima utoliko što je kružan i podeljen na 360 stepeni. Dalja podela je na 8 osnovnih pravaca i 24 podpravca. Ti podpravci se nazivaju 24 planine, a svaka planina meri 15 stepeni (360 deljeno 24 = 15). Prsten koji prikazuje ove 24 planine je veoma važan, prosto zato što mnoge feng šui formule koriste podelu 24 planine za izražavanje pravaca dobre i loše sreće.

Tri Luo Pana

Tradicionalni Luo Pan je veoma poštovano delo izuzetnog majstorstva. Uvek je ručne izrade, a njegovi brojni koncentrični krugovi sadrže tajne i formule majstora koji ga je osmislio. Postoji nekoliko različitih tipova Luo Pana, ali tri najpopularnija, koja se i danas koriste, jesu:

1 Sarn Juan Luo Pan
, koji se zasniva na školi Tri kruga. On se naziva još i Luo Panom tri perioda leteće zvezde.

2 Sarn Harp Luo Pan, koji se često naziva i Kompasom tri harmonije. To se odnosi na harmoniju između Neba, Zemlje i Čoveka i odražava u Ravni čoveka, Ravni zemlje i Ravni neba, koje se sve nalaze na ovom Luo Panu. Ove različite ravni, kako se veruje, odražavaju tri paralelna nivoa protoka energije unutar okruženja, a svaki od njih uzima daje sever 7,5 stepeni različit u odnosu na onaj drugi. Tako se Ravan zemlje odnosi na magnetski sever, ali su Ravni čoveka i neba 7,5 stepeni ulevo odnosno udesno u odnosu na Ravan zemlje. Prema tome, sever u ovim ostalim ravnima nije magnetski sever.

3 Sarn He’ Luo Pan, koji se naziva Å kolom tri povoljna dogaÄ‘aja. On gleda na konfiguraciju terena, planine, strukture i vode koje okružuju bilo koju zgradu i analizira njihove dobre i loÅ¡e uticaje, zasnovano na ciklusima brojeva, elementima i trigramima.
feng shui kompas luo pan
Iz ovog kratkog opisa jasno vam je da Luo Pan sadrži mnoge informacije.Poočetnici u primeni feng šuija treba da znaju da Luo Pan nije potreban onima koji feng šui nameravaju da primenjuju na amaterskoj osnovi. Dobro je, međutim, znati šta je to, znati služiti se običnim kompasom za određivanje pravaca, a potom se poslužiti dobrom knjigom da bi se dešifrovale formule i metodi skriveni u Luo Panu.

Molim vas da imate na umu da je Luo Pan pre svega kompas koji služi za određivanje strana sveta, tako da je njegov najvažniji deo magnetna igla koja polazi iz središta. Oni koji teže da koriste autentični Luo Pan moraju da vode računa o kvalitetu magnetne igle, koji je od esencijalnog značaja. Mnoge od nijansi dobre i loše sreće zavise od tačnih očitavanja kompasa. Luo Pan uvek kupujte od majstora feng šuija, koji će vam otkriti njegovu šifru značenja.
Pogledaj ostalo u vezi kompasa