Kako su građene piramide?

Holandski naučnici veruju da su rešili viševekovno pitanje o tome kako su drevni Egipćani prenosili ogromne blokove kamena za izgradnju piramida : izgleda da su koristili vodu .

Fizičari sa Univerzititeta u Amsterdamu i tamošnje Fondacije za fundamentalna istraživanja materije su pošli od dosadašnje pretpostavke da su Egipćani blokove kamena tovarili na sanke i vukli kroz peščanu pustinju .

Naučnici su tome dodali ono što zna svako ko je šetao kroz pesak : mnogo je lakše hodati ako je pesak vlažan , nego ako je suv . Tako je i kada se vuku sanke : vlažan pesak kao podloga bitno smanjuje silu potrebnu za vuču tereta .

Da bi proverili ideju , naučnici su napravili laboratorijski model i izmerili silu potrebnu za vučenje sanki po suvom , i po vlažnom pesku koji je i čvršći .

” Kada se voda doda pesku , nastaju ‘ kapilarni mostovi ‘ – sitne kapljice vode koje povezuju zrna peska . Vlažna površina pustinjskog peska ( koji je znatno sitniji od rečnog ili morskog ) dvostruko je tvrđa , izdržljivija od površine suvog peska . Sanke lakše klize preko takve , čvršće peščane površine i zato što se ispred vrhova sanki ne gomila pesak , što se dešava ako je pesak suv ” , piše u holandskom izveštaju .

Izveštaj je ove nedelje objavljen u časospisu ” Phisical Reviev Letters ” , pod naslovom ” Trenje pri klizanju na vlažnom i suvom pesku ” ( Sliding Friction on Vet and Dri Sand ) .

Nova teorija holandskih fizičara se ne zasniva samo na njihovoj pretpostavci . U grobu drevnog egipatskog vladara Đehutihotepa nalazi se freska na kojoj su prikazani radnici kako vuku sanke s velikim komadom kamena . Nacrtan je i čovek koji ispred sanki nešto sipa na tlo , verovatno vodu.