Numerologija imena

Naše ime igra važnu ulogu u našoj sudbini i životu.Srećno Ime može smanjiti i ukloniti negativne snage, i pomoći na putu kroz život! Mnoge poznate ličnosti i firme su menjali svoje ime iz tog razloga, i uživali u uspehu.Jedna od najpoznatijih firmi koje su dobile svoje ime na osnovu numerologije je Tojota koja je ranije bila Toioda, slično kao što su i mnoge poznate ličnosti promenile svoje ime da bi njihov broj imena bio pogodan za uspeh.

Da bi imali više sreće i uspeha najčešće nije potrebno menjati ime već je dovoljno prilagoditi svoje ponašanje i svoje životne ciljeve svom srećnom broju.

Ovaj broj se izračunava sabiranjem brojeva koje po redu imaju slova vašeg imena i prezimena.Kao i u grafologiji bitno je pismo kojim vaša ruka najčešće piše bez obzira koje koristite za kucanje.Prema ovome uzimate brojeve svakog slova iz abecede ili azbuke.Zbir tih brojeva je vaš numerološki broj imena.

Ako je prvo slovo vašeg imena A koje je prvo po abecedi,drugo N koje je 19-o sabirate 1+1+9 dakle za dvocifrene brojeve sabirate svaku cifru posebno.U istoj koloni dodajete i brojeve prezimena.
Kada saberete dobićete dvocifren broj koji opet delimo na dve cifre ako je to 45 na primer sabiramo 4+5 što daje vaš broj imena 9.Ako je zbir 56 sabiramo 5+6 što daje 11 pa još jednom ponavljamo sabiranje 1+1 dok ne dobijemo jednocifren broj u ovom slušaju 2.numerologija imena ,sanovnik

1-A ………….. 1-A
2-B …………. 2-Б
3-С………….. 3-Ð’
4-ÄŒ………….. 4-Г
5-Ć………….. 5-Д
6-D………….. 6-Ђ
7-Dž………… 7-Е
8-Đ…………. .8-Ж
9-E…………. .9-З
10-F………… 10-И
11-G…………. 11-Ј
12-H………… 12-К
13-I…………. 13-Л
14-J………….14-Љ
15-K…………. 15-Ðœ
16-L ………….16-Н
17-Lj…………. 17-Њ
18-M ………..18-О
19-N………… 19-П
20-Nj……….. 20-Р
21-O …………21-С
22-P…………. 22-Т
23-R………….. 23-Ћ
24-S…………… 24-У
25-Å ………….. 25-Ф
26-T………….. 26-Ð¥
27-U…………. 27-Ц
28-V …………28-Ч
29-Z………….. 29-Џ
30-Ž ………….30-Ш