Gledanje u dlan hiromantija

Šta je Hiromantija

Hiromantija je ogranak drevne nauke, koja se bavi kompletnim proučavanjem dlanova radi predvidjanja budućih događaja u životu.Hiromantija smatra da svako ima drugačiji život kao što svi imaju drugačije dlanove.U svojoj praksi nije ograničena na neke posebne religije, ali je duboko ukorenjena u običajnom i kulturama drevnih naroda.

Mnogi strunjaci u ovoj oblasti su međunarodno poštovani.Pored oblika i dužine linija na dlanu,udubljenja, oblik prstiju, boja i površina kože iznad dlana se takođe gledaju kao važan faktor za predvidjanje budućnosti.

Hiromantija Linije

Sve linije na dlanu bile velike ili male,tanke ili debele su od pomoći u određivanju budućnosti osobe.Dakle, od suštinskog značaja za gledanje u dlan je proučavanje svake linije koja se nalazi na dlanu.Jasne duge i duboke linije na dlanu ukazuju na uspeh, a tanke, slomljene i neodređene linije su hendikep.Svaka osoba ima sedam glavnih linija i dvanaest srednjih linija.

7 glavnih linija su: linija života,linija glave,linija srca ,linija sunca,linija sudbine,linija zdravlja i linija braka.

gledanje u dlan

Linija sudbine
Linija sudbine polazi od ručnog zgloba pa do srednjeg prsta i dodiruje ili se ukršta sa linijom života linijom glave i linijom srca.
Duboko urezana,prava bez prekida,sudbina je zapečaćena.
Ako počinje ispod ručnog zgloba ili čak na sredini dlana ukazuje na kasni uspeh u poodmaklom životnom dobu.
Prkinuta i cik cak linija sudbine predskazuje na velike životne poteškoće i probleme u budućnosti.

Linija srca
Linija srca se pruža od malog prsta do kažiprsta i odrejuje sve emocije i sve što je vezano za ljubav.Ako je duga i duboka pokazuje da je osoba nežna i iskrenih osećanja.Ako se završava izmedju kažiprsta i srednjeg prsta pokazuje da je osoba dobrodušna i požrtvovana.Ako se završava na kažiprstu ili blizu njga pokazuje želju osobe da ima moć i nešto hladnija i manje nežna ljubavna osećanja.Završetak iza kažiprsta ukazuje da osoba više želi da posveti život poslu i karijeri nego ljubavi.Što su linija srca i linija glave bliže to je pokazatelj da glava u većoj meri upravlja osećanjima.

Linija glave
Ako se linija glave pruza pravo ili se spusta u blagom luku do sredine dlana ukazuje da je osoba komunikativna.
Lnija glave koja se spusta nize i prelazi sredinu dlana ukazuje na osobu visoke inteligencije ali i veoma često jako nervoznu osobu.
Lnija glave koja je spojena s linijom života ukazuje na osobu koja se može prilagoditi svakom društvu i situaciji.
Ovakva linija koja je malo razdvojena od linije života pokazuje snažnu težnju za nezavisnošću i slobodom.Ovakve osobe ne poštuju autoritete i nežele da se potčinjavaju.

Linija zdravlja
Duga neisprekidana linija ukazuje na dobro zdravlje tokom celog života.

Linija braka
Ova linija ne mora predstavlajti samo brak već i veoma dugu višegodišnju vezu,kod nekih ljudi je skoro nevidljiva ili izostaje što ukazuje na neizvestan brak.

Linija života
Kratka linija života kraći život,duža linija života duži život,posebno je zabrinjavajuće ako je linija života kratka na obadve ruke.Prekidi i račvanja predskazuju bolesti iteže zdravstvene probleme.

Linija sunca i linija novca
Linija sunca ili kako se još naziva linija umetnosti ide iznad linije novca.Linija sunca ukazuje na umetničku nadarenost i težnju ka slavi i uspehu.Duboka i duboka linija ukazuje na uspeh,slavu i bogatstvo.Izračvana linija pokazuje na nemoć osobe da se probije u društvu i na pravi način pokaže svoje talente.