Snovi straha

Gotovo da nema osobe čiji san nije prekinula snažna emocija straha koja je pratila radnju sna sve do trenutka kulminacije kada je došlo do budjenja.

Postoji mnogo sporenja oko ovih snova u psihoanalizi i psihologiji ali i danas su najbrojniji sledbenici frojdovih teorija po kojima je uzrok straha zapravo strah od ispunjenja potisnutih želja pre svega seksualne ili nasilne prirode,pri čemu same slike sna nemoraju ukazivati na ovo .
Prema njima posebna vrsta snova u kojima se nešto toliko užasno,grozno dešava nama samima ili nama dragim osobama da to izaziva veoma jako osećanje straha koje prekida san i spavanje.
Kako je ovaj tip sna veoma neprijatan i dovodi do budjenjau stanju straha,na prvi pogled je protivurečan Frojdovom tumačenju snova jer osporava njegove glavne teze o funkciji sna ,po kojima san šuva spavanje i predstavlja maskirano ispunjenje podsvesne želje.To medjutim ne opovrgava njegovu ulogu čuvara,koju Frojd poredi sa zadatkom noćnog čuvara koji nastoji da do osobe koja spava ne dodjenikakva galama od spolja,ali ako je u naš stan ,uprkos čuvanju uspeo da udje provalnik,onda će nas taj isti čuvar probuditi kako bi smo zajedno isterali uljeza.Tako i san nastoji da očuva spavanje ne dopuštajući da se naše podsvesne neprihvatljive želje u otvorenom vidu pojave u snu.Ali,ako uprkos cenzuri ove suzbijene težnje iz nesvesnog provale u san,javlja se strah i spavanje se prekida.
Dakle za snove straha važi da su oni otvoreno ispunjenje neke potisnute želje a slike sna su samo maska i njihovo značenje treba tražiti u sanovniku.