Arapska magija

Arapska magija je jedna od najopasnijih magija,a to potvrđuje i činjenica da hodže koje skidaju arapske čini ne žive dugo jer im demonske sile dođu glave.

Hodže koje skidaju arapske čini hrane se vegetarijanski i moraju da vode računa o fizičkoj i duhovnoj čistoti. To su ljudi mršavog tela, čija je temperatura uvek niska – i kad su najveće vrućine njima je hladno. Njihov životni vek je kratak pošto im demonske sile rade o glavi. Najjače su magije radjene sa mrtvačkom vodom, sapunom koji je ostao posle kupanja mrtvaca i kosom mrtvog čoveka. Od sihira sa mrtvačkom vodom u čoveka ulazi crni šejtan, toliko jak da ga nijedan hodža ne može isterati. Takve čini može raščiniti samo onaj koji ih je napravio. Od drugog sihira sa kosom mrtvaca, rade se čini bolesti.

Ko ga u organizam unese s hranom, gubi snagu a i želju za životom. Arapska magija poznaje i magiju čvorova, koja se praktikuje u Bosni, pomoću koje se vezuju ili razvezuju veze i brakovi. Od takvih čvorova neko može ozbiljno da oboli. Arapski čarobnjak, dok pravi magiju, pali tamjan koji privlači džine i piše tilisume ili talismane. Nakon što izgovori bajalice, pred njim se pojavi džin u nekom životinjskom obliku, (na primer crni pas ili zmija), kojem vrač izdaje naredbe na koga treba da ide i šta da mu radi. Često duhovi traže žrtvu, kokošku, goluba neku drugu životinju, obavezno crne boje, da bi ispunili sihirbazove želje. Događa se i da čarobnjak ne vidi duha već ga samo čuje,a sve to zavisi od snaga magije koja se radi.

Šta je sihir
Sihir, po strogoj etimologiji, označava ograničen ali delotvoran oblik magije, nazvan opsenom čarolijom.To je svako delo putem koga se čovek približava šejtanu (djavolu) i kojim se traži njegova usluga.Izvodi se vezivanjem čvorova i vračanjem i ima veliki uticaj na srce i telo, pa se kao posledica toga javljaju bolesti, ubistva, rastavljanje bračnih drugova…

Šta su Džini
Džini su demoni kojih ima sto puta više od ukupnog čovečanstva na zemlji i nema mesta na planeti gde ne obitavaju. Ima ih dobrih i loših, muških i ženskih. Dele se na džine plivače, letače, one koji jašu na vetru… žive poput ljudi, razmnožavaju se mnogo više, a životni vek im je i po hiljadu godina. Pošto u svemu kopiraju čoveka, dosta njihovih plemena ratuje i ubija se izmedju sebe. Od mnogih plemena najpoznatija su Garuu, Ez-Zevabe, Kajzeri, Kanani i drugi a podeljeni su na crvene, plave, crne i druge džine. Neki od njih izazivaju temperaturu poput crvenih i crnih džina, dok oni plavi u čoveku stvaraju hladnoću. Vrsta džina koji napadaju samo decu zovu se Arvahi, oni što žive na mestima gde ima krvi zovu se Taguti, džini koji stalno žive uz ljude su Amiri.