Prvi aspekt: pejzažni feng šui

Prvi aspekt: pejzažni feng šui
Ovo je feng šui okoline vaše kancelarije ili vašeg doma. U obzir su uzeti različiti faktori koji mogu da imaju uticaja na to da li se lokacija smatra povoljnom.

Četiri nebeska, bića pejzažnog feng šuija jesu crna kornjača koja se nalazi iza boravišta, zeleni zmaj s leve i beli tigar s desne strane i crveni feniks koji se nalazi ispred.

Kornjačin breg

Pejzažni feng šui podrazumeva procenu okoline, s namerom da se prouče efekti planina, brda, rečnih tokova, drumova, oblika i konfiguracije terena. Spoljni izgled daje vam celovitiju sliku feng šuija, ali vaša okolina je obično izvan moći kontrole prosečne osobe. Čak i kad znate kako da detektujete dobar i loš feng šui okolnog pejzaža, retko kad ste u poziciji da uradite nešto više u vezi s tim. U savremenom življenju, naročito u većim i manjim gradovima, primena pejzažnog feng šuija često predstavlja nepremostiva fizička i finansijska ograničenja.

Stare tradicije
Kinezi veruju da svaku lokacija okružuju četiri životinjska duha-zaštitnika: crna kornjača, feniks, zeleni zmaj i beli tigar. Prilikom procene lokacije, imenima te četiri životinje se mogu nazvati četiri osnovna pravca na kompasu tako je sever crna kornjača, jug je feniks, istok je zeleni zmaj, a zapad je beli tigar. Superiorni zmajev breg mora da bude viši i grebenastiji od tigrovog brega. Južni aspekt, aspekt feniksa, trebalo bi da bude otvoren.
Beli tigar je otelovljenje jin energije. Dopunjava jang zelenog zmaja.
Drugi aspekt
Treći aspekt
ÄŒetvrti aspekt