Zapadnjački kompas u feng šuiju

Zapadnjački kompas u feng Å¡uiju…

 

Strane sveta nikad nemojte određivati prema tome gde se sunce rađa, a gde zalazi! Ta vrsta feng šui prakse je retko kad tačna i odražava nebrižljiv pristup koji samo slučajno može da da dobre rezultate.

Kompas smatrajte sastavnim delom feng šuija. Stoga vam se isplati da uložite u dobar, pouzdan lični kompas. Savetujem vam da potražite neki na kojem su stepeni jasno označeni duž spoljne ivice. Kompasi napravljeni s pratećim lenjirom su prilično korisni kad određujete pravac vrata, zato što vam omogućavaju da podesite kompas pod pravim uglom u odnosu na vrata. Dobra je ideja i da potražite zapadnjački kompas s dodatnom podelom ili 24 planine. To će vam umnogome olakšati da povećate korisnost ove male alatke, zato što se 24 podpravca pravaca kompasa pojavljuju u gotovo svim popularnim feng šui formulama, koje su neizmenjene dočekale 21. vek. Znati kako da pravilno i precizno odredite pravce i smerove svakog doma predstavlja vitalan prvi korak u primeni feng šuija.

Vrste pravaca

Postoje dve osnovne vrste pravaca koje morate da odredite.

1. Morate da znate u kom je pravcu okrenut vaš dom. Uopšte uzev, to se odnosi na stranu sveta na koju gledaju vaša ulazna vrata, ali katkada to nije ista strana sveta na koju je većim delom okrenuta fasada kuće. U takvoj situaciji, poslužite se kompasom i odredite oba pravca, a onda se povedite za savetima u pogledu dalje analize. Vi koji živite u stanovima bi trebalo da odredite pravac ulaznih vrata svog stana i pravac glavnog ulaza u zgradu.

2. Morate da ustanovite pravac unutrašnjosti svoje kuće ili stana.Stoga očitavanje kompasa vršite iz centra svog doma.

Da biste dobili tačno očitavanje, kompas držite ravno ili ga postavite na ravnu površinu.

Saveti za korišćenje kompasa
-Pravac uvek određujte držeći kompas u savršeno ravnom položaju na svom dlanu, jer ćete tako dobiti preciznija očitavanja.

-Imajte na umu da očitavanje kompasa mogu da ometaju polja metalne ili električne energije, stoga svaki pravac određujte iz tri pokušaja.

-Nastojte da kompas držite u nivou struka, zarad boljeg očitavanja č’ija.

-Uvek imajte pri ruci tlocrt prostora, kako biste neposredno po očitavanju mogli da ubeležite pravac. Tako ćete manje grešiti.
>>> Kineski kompas