Numerologija

Numerologija srećan broj,numerologija datuma rodjenja,numerologija imena,vrste numerologije…

 

 

 

 

 

 

Po najgrubljoj  definiciji, numerologija se odnosi na mističnu vezu između
brojeva , fizičkih bića i predmeta.Iako su prvi tvorci sistema proricanja bili matematičari numerologija se ne smatra delom matematike. Savremena numerologija i danas  sadrži drevna vavilonska učenja, kao i delove filozofije iz hrišćanskog misticizma, gnosticizma i hebrejske  religije. Astrologija  i numerologija  imaju tri osnovne grane: zapadnu, indijsku  i istočno / azijsku. Najpoznatije discipline u numerologiji su haldejska (vavilonska), Kabala, zapadna, kineska, i tamilska.

Numrologija dana rodjenja

Sretni broj

Numerologija imena

Zapadna Numerologija

Zapadna Numerologija se takođe naziva i Pitagorina .Ovaj zapadni sistem je veoma popularan i veoma lak za učenje. Pitagorina numerologija koristi ime osobe i datum rodjenja. Brojevi 1-9 se koriste za analizu, dok su brojevi 11 i 22  poznati kao “VLADARI BROJEVA”. Ime osobe se konvertuje u brojeve, a iz tih podataka se tumače potencijali i osobine ličnosti.

Haldejska numerologija

Haldejska numerologija  potiče iz drevne civilizacije Vavilona. Ovo je najstariji oblik numerologije, i zapravo ima više zajedničkog sa istočnim učenjima kabale nego sa savremenom numerologijom.Ona  je poznata  i kao “mistična numerologija”, verovatno zbog svoje veze sa astrologijom i kabalom.njen osnov  je da jednocifrenog brojevi predstavljaju spoljnu  ličnost neke osobe.Duple cifre predstavljaju  unutrašnju  ličnost čoveka. Umesto korišćenja vašeg punog imena, koristi se ime kojim vas većina zove ,bolje reći nadimak.

Kabala Numerologija

Nastala je iz  od judeizma,kao deo jevrejskog misticizma. Osnova verovanja je da se sve u svetu sastoji  od energije, a ta energija je izvor svog života i snage.LJudi poseduju energiju ali i njihova imena imaju energiju. Kabala numerološka analiza podrazumeva pre svega analizu imena, i iz toga, očitavanja mogu se predvideti budućnost neke osobe i interakcije sa okolinom.Ovaj sistem koristi hebrejsko pismo ali postoji i  “novi Kabala” sistem, koji je napravljen za upotrebu sa abecedom.

Kineska  Numerologija

Datira od pre 4.000 godina, a legenda govori da je započeo kineskog car Vu zagledavši se u kornjačin  oklop sa mrežom od devet kvadrata. Postoje tri sistema  kineske numerologije: Zapadni, tradicionalni i Ki. Ovaj tip uključuje i datum rođenja neke osobe Mrežni brojeva pod nazivom “Lo Šu”  su rasporedjeni tako da kada se dodaju (dijagonalno, horizontalno ili vertikalno) daju uvek broj 15. Broj 15 je opseg između dana mladog Meseca  i dana punog meseca. Uz pomoć ove  mreže, može da se nauči o ličnim osobinama neke osobe . Svaki broj predstavlja individualnu crtu.

Tamilska / Indijska Numerologija

Tamilska numerologija je nastala u indijskoj državi Tamil Nadu.Indijska numerologija uči da svaka osoba ima tri broja. Prvo,psihička broj, koji se izračunava korišćenjem datum rođenja.Drugi sudbinski broj, koji se izračunava sabiranjem datum rođenja  i  broja imena i koji otkriva nečije odnose sa drugima….ali  treba izabrati numerologiju prema teritoriji na kojoj ste rodjeni pa bi nama najzanimljivija bila zapadna numerologija.

Numerologija snova-značenje brojeva

Numrologija dana rodjenja

Sretni broj

Numerologija imena