Brojevi u snovima

Znacenje brojeva u snovima

Brojevi u snovima se ponekad ne pojavljuju direktno.Ponekad, brojevi mogu biti predstavljeni u broju znakova, broju predmeta,ili radnjama koje se ponavljaju određeni broj puta.Obično, želite da se držite osnovnih brojeva (od 1 do 9), kada pokušavate da dešifrujete značenje više cifara.Na primer, broj “1965″ može da znači Godine 1965. Ali, takođe možete dodavati do cifre sve dok ne dobijete jedan broj. Tako 1965 -> 1 +9 +6 +5 = 21 -> 2 +1 = 3. Međutim, mi smo naveli neke dodatne “master” ili “karmičke” Brojeve koji nose svoj značaj.

Takođe je vredno napomenuti da se neparni brojevi smatraju agresivnijim od parnih brojeva, a parni brojevi se smatraju mirnim brojevima.

0 – nula

Nula simbolizuje ništavilo i prazninu.Imate prazninu u svom životu.Simbol nule može takođe deliti isti značaj kao krug i time označavati beskonačnost, večnost, kompletnost apsolutnu slobodu i svetost. Alternativno, san upozorava da idete okolo u krug koji ne vodi nigde.Možda su vaši postupci kontraproduktivni.

1 – Jedan

Broj jedan je broj koji simbolizuje:individualnost, autonomiju, liderstvo, originalnost, samopouzdanje i ego. biti broj jedan znači biti pobednik i najbolji.Alternativno, jedan označava samoću ili usamljenost.Broj jedan se smatra muškim brojem.

2 – dva

Dva simbolizuje: ravnotežu,različitost, partnerstvo,brak, saradnju,duševnost,ili prijemčivost.On takođe može da simbolizuje dvostruku slabost ili dvostruku snagu. Svet se vidi kao da je sastavljen od dualnosti i suprotnosti, kao u muškog i ženskog, majka i otac, svetlosti i mraku, raj i pakao, jing i jang itd.Broj dva se smatra ženskim brojem.

3 – Tri

Tri označava život, vitalnost, unutrašnju snagu,maštu, kreativnost, energiju, samo-istraživanja i iskustva.Tri kao prošlost,sadašnjosti i budućnost ili otac, majka i dete ili telo, um i duša, itd.Alternativno trougao i piramida simbolizuju podredjivanje i predavanje.

4 – četiri

Četiri simbolizuje stabilnost,fizička ograničenja, težak rad i zemaljske stvari,kao četiri strane sveta ili četiri elementa (zemlja, vetar, vatra i voda).Alternativno četiri kao i kvadrat simbolizuje potpunu ograničenost i zatvorenost kao kvadrat ili kutija.U azijskim kulturama, broj četiri je metafora za smrt.

5 – pet

Pet predstavlja:ubedljivost, spontanost, smelost,hrabru prirodu, akciju, i humanost.Broj pet predstavlja pet ljudskih čula i na taj način može da se ukaže da ste više “osetljivi” i da treba budete više u skladu sa vašim čulima.Alternativno veza između neba i zemlje.Takodje kao i jedan se smatra muškim brojem.

6 – šest

Šest je pokazatelj saradnje, ravnoteže, mira, savršenstva, topline, udruživanja, Braka, porodice i ljubavi. Vaši mentalni, emotivni i duhovni elementi su u harmoniji.Ženski je broj.

7 – Sedam

Sedam označava mentalno savršenstvo, isceljenje, muziku i ostvarenje visoke duhovnosti. Broj sedam može da se odnosi na sedam smrtnih grehova, sedam dana u nedelji, ili sedam čakri. Alternativno, broj sedam ukazuje na jedinstvenost i ekscentričnost.

8 – osam

Osam je moć, vlast, uspeh, karma, materijalni interesi, regeneracija i bogatstvo.Kada se broj osam pojavljuje u vašem snu, verujte svojim instinktima i intuiciji.

9 – Devet

Devet označava završetak, zatvaranje, preporod, inspiraciju, i reformaciju.Broj devet simboliše dugovečnost.

10 – Deset

Deset odgovara zatvaranju, velikoj snazi, i dobitku.Takođe se odnosi na zakon ili na deset zapovesti.

11 – Jedanaest

Jedanaest simbol za intuiciju, majstorstvo u određenom domenu, duhovnost, prosvetljenje, i sposobnosti da se postigne šta se zamisli.To je simbol kreativnosti i vizije.Pošto broj 11 predstavlja dve paralelne linije,one mogu predstavljati dve osobe ili partnerstvo.Ako okrenete 11, onda to simbolizuje znak jednakosti. Možda ste u potrazi za nekom ravnotežom.

12 – Dvanaest

Dvanaest označava duhovnu snagu i božansko savršenstvo.On takođe predstavlja i ponavljanje ciklusa.

13 – Trinaest

Trinaest je broj paradoksa što znači smrt i rođenje, kraj i početak, kao i promene i tranzicije.To je simbolična prepreka koja stoji na vašem putu i ​​ mora se prevazići.Morate da istrajete i da naporno radite i istrajete kako bi uspeli da dostignete svoje ciljeve.Za mnoge, broj trinaest predstavlja lošu sreću.

14 – Četrnaest

Broj četrnaest označava neočekivano i vašu moć da se prilagodite stalno promenljivim okolnostima. To je takođe simbol prejedanja i kako popuštate previše u Vašim željama.Treba da pokažete više uzdržanosti i održite fokus na vašim ciljevima.

15 – Petnaest

Petnaest predstavlja poboljšanje.Vaši problemi će uskoro nestati.

16 – Šesnaest

Šesnaest simbolizuje nevinost, naivnost, ranjivost, i nežnost.On takođe ukazuje na neko duhovno čišćenje i razaranje starog i rađanje novog.Alternativno, san može da predstavlja dolazak starosti kod vas (u duhovnom smislu).

17 – Sedamnaest

Sedamnaest simbolizuje dušu.

18 – Osamnaest

Osamnaest simbolizuje sukob između materijalizma i duhovnosti.On takođe upozorava na izdaju, obmane, laži i sebičnost.

19 – Devedeset

Devetnaest ukazuje na nezavisnost i prevazilaženje ličnih sukoba.Ovaj broj takođe ukazuje na vašu tvrdoglavost i vašu neodlučnost u prihvatanju pomoć od drugih.

20 – Dvadeset

Broj dvadeset ukazuje na to da vam je potrebna podrška.Možda se osećate povučeno i izolovano.

21 – Dvadeset Jedan

Broj dvadeset jedan predstavlja prekretnicu u životu i pun prelazak u odraslo doba.Takođe je povezan sa odgovornostima koje treba da se preuzmu.Alternativno, dvadeset jedan sugeriše se da ćete biti srećni u igri blekdžekom.

22 – Dvadeset dva

Dvadeset dva označava vašu mentalnu sposobnost i znanje. Ona takođe ukazuje da je potrebno da bude više orijentisani na praktične ciljeve.

24 – Dvadeset četiri

Broj dvadeset četiri simboliše nagrade, sreću, ljubav, novac, uspeh i kreativnost.On se odnosi i na vaše udruživanje sa ljudima visokog položaja i moći.Alternativno, broj dvadeset četiri može da podrazumeva vreme, kao i 24 sata ili ceo dan.

25 – Dvadeset i pet

Ako ste videli broj dvadeset i pet u svom snu to označava da je došlo vreme da se krene dalje u rešavanju problema.

26 – dvadeset šest

Dvadeset šest simboliše zemlju, kao i karmu.

28 – Dvadeset i osam

Dvadeset osam strahovi za novac.

32 – Trideset i dva

Broj trideset i dva podrazumeva da ste emotivno obamrli.

33 – Trideset i tri

Trideset tri predstavlja veliki potencijal i duhovna svest.

34 – Trideset četiri

Broj trideset i četiri se odnosi na vaš intelekt i upornost.Naučili ste iz vaših prošlih grešaka i iskustava.

36 – Trideset šest

Broj trideset i šest se odnosi na vašu seksualnu inhibiciju.

39 – Trideset devet

Broj trideset devet, simboliše razumevanje, zamišljenost, meditaciju, i mentalnu superiornost.

40 – Četrdeset

Četrdeset označava da je vreme na tvojoj strani. To je period čišćenja, pripreme i duhovnog rasta.

44 – Četrdeset četiri

Četrdeset četiri se odnosi na svete božanske zajednice ili brak.

50 – Pedeset

Pedeset stoji za sve što je sveto.On takođe predstavlja radost i slavlje.Alternativno, san predstavlja vaš fer udeo u nečemu, kao iu 50:50.

60 – Šezdeset

Ovaj broj je povezan sa vremenom. Ona se mogu odnositi na brz prolazak vremena ili na dugovečnost.

69- Šezdeset devet

Ovaj broj simbolizuje savršen sklad sa suprotnim polom.

70 – Sedamdeset

Sedamdeset označava potpunost i savršenstvo.Vi uživate u životu.

99 – devedeset devet

Broj devedeset devet podrazumeva da postoji neki nesporazum u vašim ličnim odnosima.

666

Ako ste videli cifre 666 u snu to predstavlja đavola i sve zle stvari. NJegova pojava u snu može da ukaže na neke nezakonite aktivnosti ili neke loše radnje.