Šta su snovi

Reč san na starogrčkom potiče od reči “psihi što znači duša.
Prema neurofiziologiji,senzorni signali se šalju do mozga tokom REM faze.Ovi signali proizvode osećaje u mozgu i mozak počinje da ih shvata kao deo realnosti.
Spavanje je aktivan proces tokom koga se telo odmara a naše svesno i nesvesno proizvode snove.Snovi dolaze od energije instikata.Snovi su kao jezik simbola koji nosi kodirane poruke.Mnogi psiholozi i psihoanalitičari koriste tumačenje snova da saznaju koren i osnovni smisao uzroka strahova i fobija jer se strahovi i fobije vrlo dobro mogu razumeti kroz tumačenje nečijih snova.Prema Karlu Jungu snovi dolaze iz nesvesnog uma i najdubljih nivoa svesnog uma i imaju moć da promene naše živote.