Šta je „work and travel“ program i kako funkcioniše?

„Work and travel“ program jeste jedan od programa razmene studenata. Za razliku od običnih razmena studenata u okviru kojih studenti uz određenu stipendiju dobiju priliku da studiraju na univerzitetima drugih zemalja, „work and travel“ program, kao što mu samo ime kaže studentima omogućava da nekoliko meseci žive i rade u drugim državama. Za sada, kod nas, u okviru ovog programa studenti mogu da provedu nekoliko meseci samo u Americi.

Kako funkcioniše „work and travel“ program?

U Srbiji postoji nekoliko agencija u kojima se studenti mogu prijaviti na „work and travel“ program. Njihov zadatak jeste da budu posrednici između studenata i takozvanih sponzorskih agencija iz Amerike. Sponzorske agencije pronalaze poslodavce i šalju njihove radne ponude. Agencije u Srbiji te radne ponude prosleđuju prijavljenim studentima.

Radne ponude moraju da sadrže podatke o poslodavcu (ime firme i lokaciju) i radnim uslovima koji se nude (radnu poziciju, cenu rada po jednom satu, radno vreme, vreme od kog do kog meseca traje sezona posla, i druge). U radnoj ponudi se takođe naglašava ime sponzorske agencije.

work-and-travel5

Najčešći poslovi koji se nude u okviru programa

Poslovi koji se nude studentima u okviru „work and travel“ programa jesu sezonski poslovi. Dakle to nisu poslovi iz oblasti studija prijavljenih kandidata, već poslovi poput perača sudova, rada u kuhinjama, konobarisanja, recepcionera, rada na bazenima, prodavnicama, prodavnicama brze hrane i slično. Ambuciozniji studenti čiji je glavni cilj odlaska na „work and travel“ program, pored posla koji im obezbedi agencija sebi obično nađu i dodatan posao kako bi što više zaradili.

Uslovi prijave na „work and travel“ program?

Koje to uslove jedan student mora ispunjavati da bi se prijavio na „work and travel“ program? Prvo, on mora biti punoletan. Drugo, mora biti redovan student koji prvi put upisuje godinu studija fakulteta na kojoj je momentu prijave na program. Studenti koji obnavljaju godinu nemaju pravo prijave. Jedan od razloga zbog kojih se u okviru programa insistira da kandidati imaju status studenata jeste to što su nezavršeni studiji u neku ruku garancija da kandidat neće ostati u Americi već da će se nakon „work and trave“ programa vratiti u državu iz koje dolazi.

Kandidat koji se prijavljuje mora imati važeći pasoš i mora znati da govori engleski jezik. I na kraju, protiv njega ne sme da se vodi nikakav krivični postupak kako bi mu mogla biti odobrena viza.

Koliko novca se mora uložiti da bi odlazak na „work and travel“ program bio moguć?

Ukupni troškovi programa variraju u zavisnosti od cena agencija preko kojih se studenti prijavljuju na „work and travel“ program. Pored prijave na program, samog programa i avionske karte, plaća se još i intervju u ambasadi koji se studentima zakazuje kada im se pronađe odgovarajući posao. Intervju se vodi na engleskom pitanju i tokom njega kandidatima se postavljaju pitanja o njihovim motivima za odlazak u Sjedinjenje Američke Države, poslovima koje će obavljati, kao i njihovim studijama. U proseku intervju u ambasadi traje nekoliko minuta.

Dodatno, prilikom ulaska u Ameriku studenti bi trebalo da sa sobom ponesu određenu sumu novca kako bi mogli ući u zemlju. Velika je verovatnoća da niko neće proveravati da li i koliko novca poseduju, ali mi savetujemo da ipak novac ponesete kako Vas neko od službenika ne bi mogao vratiti nazad.