Vozačke se možda menjaju tek za tri godine!

U skupštinsku proceduru juče su stigle izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koje predviđaju da se rok za zamenu starih vozačkih dozvola novim produži za još tri godine, odnosno do 10. juna 2017. godine.

Prvobitno je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima bilo predviđeno da stare vozačke dozvole važe do 10. juna 2014, ali je predloženo da se taj rok produži kako bi se svim građanima omogućila blagovremena zamena dozvola.

Izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima po hitnom postupku predložila je Vlada Srbije, kako bi zakon što pre stupio na snagu, s obzirom da bi više od milion građana bilo u obavezi da u veoma kratkom roku zameni vozačke dozvole izdate na starom obrascu.

Prema podacima MUP-a, 3.385.624 vozača poseduje staru dozvolu. Od januara 2011. godine, kad su počele da se izdaju nove dozvole, izdato je 2.155.611 dozvola.