Legende i mitovi o vampirima

Svet je pun legendi o vampirima. Mađari su imali naziv za živi leš – Nosf eratu, što doslovno znači “nemrtvi”. Krilati Ekimu je vavilonsko biće koje je prema legendi lovilo ljude celu večnost. Čuvena Lamija je, prerušena u lepu ženu, pratila mlade Grke i pila njihovu krv, Rimljani su se bojali krvoločnog demona nazvanog Strager, dok egipatska istorija govori o vampirskom duhu koji se hrani dečjom krvlju….

Legende o vampirima
U 15. veku u Evropi se proširila kuga, tzv. crna smrt, ubijajući oko 25 posto stanovništva. Naziv crna smrt nastala je jer su zaraženi imali crno-plave mrlje po telu. Seljake koji su bili zaraženi ili napola mrtvi bi žive zakopavali. Njihove ruke i lica bili su krvavi pri pokušajima da se iskopaju iz svojih grobova. Kako ljudi tada to nisu znali da objasne, a još manje da lece kugu, nastao je mit o vampirima. To je jedna legenda.
legende o vampirima
Najpoznatija legenda o vampiru transilvanijski Drakula
Druga, koju su mnogi već čuli,legenda je o grofu Drakuli, čije je pravo ime Vlad Cepeš, koji je živeo od 1431. do 1476. u Rumuniji. Otac ga je kao dete dao u ruke Turcima. Postao je talac u sklopu političke nagodbe, pa je sklonost svireposti razvio upravo dok je posmatrao otomanske metode mučenja. 1456. postaje vladar Vlaške.
Zaista je reč o jednom od najužasnijih evropskih tiranina koji je tokom svoje vladavine bio na glasu kao nemilosrdan i krvoločan vladar. Mnogi su ga se bojali, a procenjuje se da je naredio ubistvo oko 30.000 stanovnika Vlaške i Transilvanije. Drakula – što znači Drakulin ili zmajev sin – prema legendi je poginuo u zasedi. Neki veruju da su ga ubili njegovi vojnici, zamenivši ga za turskog vojskovođu. Prema legendi, telo mu je osakaćeno i zakopano ispod oltara u crkvi u manastiru na ostrvu Snagov. Glava mu je odsečena i poslata turskom caru Mehmedu, koji mu je bio veliki neprijatelj, kako bi se uverio da je ovaj zaista mrtav. Odsecanje neprijateljskih glava inače je bila omiljena Drakulina zabava koje su se užasavali zapadnjaci, a oko njegove teritorije posle bitaka moglo se videti mnoštvo kolaca na koje su bile nabodene neprijateljske glave. Godine 1935. pronađen je bogato odeven leš bez glave, za koji se odmah pretpostavilo da je grof Drakula.
Tek je 1897. zaživela legendarna priča o čuvenom vampiru inspirisana pričom irskog pisca Brema Stokera,koji je zaintrigiran Vladovom krvoločnošću odlučio da deo njegovog života iskoristi za novelu o transilvanijskom princu Drakuli kakav nam je danas poznat – kao vampir krvopija koja vlada noću.

Kain kao prvi vampir
Neki kažu da se legende o vampirima zapravo prvi put javljaju u Bibliji, tj. u Knjizi o Nodu, koju crkva ipak na kraju nije uvrstila u Bibliju. Ta knjiga pisana je s velikim strahom. Ne zna se pouzdano gde se najstariji prepisi Knjige Noda nalaze danas. Poslednji put se spominju u 14. odnosno 15. veku, a teorije zavere kažu da se originalni rukopis nalazi u podzemnoj grobnici usnulog Kaina, oca svih vampira.
Ta priča ide ovako…
Na početku, Bog stvori Adama i prvu ženu Lilit. Zbog različitosti njih dvoje Lilit je zahtevala potpunu ravnopravnost sa Adamom, protivila se Božjoj volji, te je izbačena iz Edena (mesto blizu Noda, mesta na kojoj je nastala istoimena knjiga). Lutala je svetom proklinjući Adama i sve njegove potomke da se hrane krvlju svojih prvorodjenih. Bog je nakon toga stvorio ženu Evu koja je Adamu podarila dvoje dece, Kaina i Avelja. Kada su odrasli, Bog je od njih tražio žrtve. Avelj je bio stočar pa je Bogu žrtvovao svoju stoku, i zato je Bogu bio miliji, a Kain obični voćar, pa je prinosio svoje najlepše voće kao žrtvu. Bog je rekao Kainu da za njega žrtvuje pola svoje sreće, te je Kain to i učinio: ubio je svog brata. Zbog te zablude i velikog greha bio je prisiljen da ode. Patio je od usamljenosti. Tada je do njega došla prekrasna žena -Lilit. Hranila gaje, pazila i negovala. Lilit je imala posebne moći, koje je razvila, a sada je njih zahtevao i Kain. Ona nije znala kako će uticati na njega jer je bio proklet od Oca, ali znala je da će umreti bez njih. Tako je Kain pio njenu krv i pao u najdublju tamu.

Prokletstvo arhanđela
Bog je poslao četiri arhanđela kako bi spasao Kaina. Mihailo, jedan od njih, obratio se Kainu rečima da je Njegova milost velika, te da je počinio veliki greh, ali da se treba pokajati i pustiti da ga Božji oprost pročisti. Kain mu je odgovorio da ne traži Božji oprost, nego svoj, jer sebi nije mogao da oprosti ubistvo svoga brata. Po Kaina su došla i ostala tri arhanđela: Rafail, Gavrilo i Uril, ali Kainov odgovor je i dalje ostao isti. Mihailo ga je prokleo da se boji njegovog plamena, jer će ga pretvoriti u pepeo. Rafail ga je prokleo da se boji zore jer će ga ona tražiti i opeći kao vatra.Uril, anđeo Smrti kojeg Biblija ne spominje, proklinje ga: “Kad kročiš ovom zemljom, ti i tvoja deca ćete se držati Tame, pićete samo krv, jesti samo pepeo, bićete onakvi, kakvi ste bili pri smrti, nikad umreti, zauvek živeti. zauvek hodati samo Tamom, i sve što dotaknete, pretvoriće se u ništa, sve do sudnjega dana.” Tako je Kain, ponovno proklet i ponovo sam, otišao i osnovao prvi grad Enoh i tu se njegovo prokletstvo da pije krv svoje braće širilo na sve njegove potomke. U tom gradu vladala je hijerarhija gde je Kain bio najmoćniji, a deca smrtnika su im služila. Došlo je do velikog potopa (Noa) i ceo grad je bio uništen. Kain je preživeo i zakopao se u zemlju. Nakon potopa, njegova deca su se vratila u zemlju smrtnika i počela da vladaju. Kako su ta deca htela da dostignu Kainovu slavu, mladi vampiri – deca počeli su da ubijaju Starije.

Nosferatu – klan skrivenih
Došlo je do stvaranja 13 klanova na ruševinama bivšeg carstva. Jedan od klanova bejaše Nosferatu – klan skrivenih. Stvarali su svoju decu, ali su se bojali Urijelovog proročanstva Kainu: “Svako Dete koje stvoriš, imaće kletvu tvoju, i pošto će nositi seme zavisti oca svoga, zauvek će se zaveriti i boriti međusobno…”
Stvaranje novih vampira je bilo od tada zabranjeno, a ko prekrši taj zakon bio je progonjen i ubijen, kao i njegov potomak. Kain je sve to posmatrao. Već navedeni klan Nosferatu zloupotrebljavao je pijenje krvi, pa ih je Kain prokleo da će njihovi potomci nositi zlo i biti izopačeni. Tako je seme zla bilo posađeno i cvetalo kao krvavo-crvena ruža. Ratovi između vampira i klanova postali su sve češći, kršili su se Kainovi zakoni, osnivali su se novi gradovi koju su brzo propadali i došlo je do slabljenja moći vampira. Tako oslabljene, ljudi su uspevali da ih drže pod kontrolom. Sve je to izazvalo svađu među vampirima i oni su se raspršili po svetu i nikada više nije došlo do njihovog ujedinjenja, tako je i danas.
Postoji i kletva: Kada se Kain probudi iz sna i dođe na zemlju, pozvaće Gehenu, “Zadnji Grad”, “Grad Pravde”, i to će biti njihov potpuni Armagedon, sudnji dan za sve one koji su među nama.