Feng shui treći aspekt: važnost pravaca

Treći aspekt: važnost pravaca
U kineskom feng šuiju, svi geografski pravci kuće, stana ili poslovnog prostora igraju najveću i krucijalnu ulogu u pravilnoj primeni feng šuija.

Od vitalnog je značaja da pravilno ustanovite geografske pravce pre no što aktivirate moćne feng šui formule koje donose brze rezultate. Ovo iziskuje upotrebu pouzdanog kompasa i neke osnovne repere kojima ćete označiti svoj životni i radni prostor. To se sve skupa naziva prostornom dimenzijom feng šuija enterijera i u većoj meri se nalazi u domenu kontrole većine ljudi. Prema tome, kad hoćete da uvedete feng šui u bilo koji životni prostor, jedna od prvih stvari koju apsolutno morate da uzmete u obzir jeste geografsko usmerenje prostorija i vrata i položaj nameštaja.

Feng šui sagledavanje bilo kog prostora bi uvek trebalo da uključuje podatke o njegovom položaju u odnosu na strane sveta.

Upotreba kompasa
Kao što je objašnjeno ovde (zapadnjački kompas), potreban vam je dobar zapadnjački kompas, kako biste ustanovili prema kojim stranama sveta su okrenuti vaš dom i sve prostorije u njemu, kako biste na osnovu toga mogli da upotrebite neke od najmoćnijih feng šui formula. Valja da ustanovite prema kojoj strani sveta je okrenuta fasada vaše kuće, a prema kojoj njen stražnji deo, a kad ustanovite i prema kojim stranama sveta su okrenute sobe, možete da aktivirate uglove u svoju korist.Čak i ako u svom domu primenite različite feng šui formule, pravci kompasa su od suštinskog značaja za tačnost postavljanja pojačanja ili lekova, a kao što sam već pomenula, za vašu svest o lošoj konfiguraciji letećih zvezda u različitim delovima vašeg doma.

Upotreba kompasa za određivanje strana sveta u pravcu kojih su okrenuti vaš životni prostor, vrata, prozori i nameštaj predstavlja prvi korak u pravcu razumevanja feng šuija. Ako možete da odredite središnju tačku svog doma, položite kompas na nju i odatle određujte smerove svog životnog prostora.
Zapadnjački kompas
Feng shui prvi aspekt
Drugi aspekt
ÄŒetvrti aspekt