Tumačenje sna ispadanje zuba

Šta znači sanjati ispadanje zuba ?

Ako vam u snu ispadaju zubi, to može da ukaže na probleme te vrste na javi, ali i na simbolični gubitak, prekid nekog odnosa, iseljavanje ili preseljenje. Ovo takođe može da bude u vezi i sa slikom koju želite da predstavite javnosti.

Ovaj kratak san javlja mi se u drugim snovima. Shvatam da mi se zubi lome kao kreda. Prinosim ruku bradi, a na dlan mi ispadaju smedje-beli komadi zuba.

U nekim snovima zubi se samo rasklimaju, ali ostanu u ustima i guše u snu onog koji sanja. Ako ste sanjali ispadanje zuba, da li to znači da ste nešto progutali, zadržali neka osečanja i misli u sebi čak i po cenu toga da vas oni ugroze?

Snovi u kojima vam ispadaju zubi obično prate životne promene, na primer preseljenje, kretanje novim putem ili razvod.

ASOCIJACIJE ZA LAKŠE TUMAČENJE SNA
Ako vam snu zubi ispadaju, znači li to da se nešto lomi i propada, pa više nema ni oblik ni snagu? Da li vam je duh slomljen? Da li to označava neke velike i bitne promene u vašem životu?

Ako popravljate zubni kanal, može li to da se dovede u vezu s korenom vaših problema?